1. Razvoj sistemskog softvera

 • Razvoj Operativnih Sistema i komponenata
 • Komunikacije
 • Real-Time Embedded Sistemi

2. Arhitektura Sistema

 • Povezivanje razlicitih tehnologija
 • Usvajanje novih tehnologija
 • Pomoc u dizajnu sistema za izvršavanje kriticnih zadataka
 • Uskladjivanje sa industrijskim standardima

3. Podrška u postavljanju i održavanju sistema za rad u kriticnim uslovima

 • Konsultacije i podrška za sastavljanje specifikacija sistema za rad u kriticnim uslovima

4. Baze Podataka

 • Razvoj sistema Baza Podataka i tehnologija
 • Dizajn i razvoj aplikacija Baza Podataka

5. Web Design

 • Flash efekti
 • Animacije
 • Web prezentacije
 • Web aplikacije

6. Prezentacije i kursevi

 • Konsultacije i priprema tehničkih prezentacija, stručnih analiza i dokumentacije
 • Multimedija sadržaji