KOM Tehnologies Ltd.
  Beograd,

 
 
 


 
 

Razvoj Operativnih Sistema

 • Mercurry, Boston - Solaris nexus drajver za Rapid IO interfejs (povezivanje BLADE sistema u veće racčnarske klastere).
 • Fremont-Solaris nexus drajver za povezivanje I/O interfejsa na sistemima namenjenim upotrebi u kritičnim klimatskim i radnim uslovima ("hostile environment").
 • Silicon Optix, San Jose: 1. Mnogobrojne komponente softvera za obradu video i audio signala visokog kvaliteta u realnom vremenu; 2. Komponente Operativnih Sistema koje služže kao baza za taj softver (file systems I/O drivers...); 3.Testiranje greššaka na prototipovima i uskladjivanje sa industrijskim standardima.
 • Prilagodjavanje TCP/IP drajvera sa selektivnom kontrolom odredjenih karakteristika, pomoć i performanse za Grass Valley FC-AL memorisanih podataka.
 • Razmatranje portiranja i njegovih biometrijskih autentifikacionih (biometric authentication) podataka za Solaris, izrada device drivers za fingerprint scanneer.
 • Solaris I/O Completion Events okvira. ...Omogućava velikim server aplikacijama kao IBM Domino (ranije Lotus Domino) da poveća maksimalan broj klijentskih veza od 20k do 128k+ na udaljenim Sun serverima.
 • Dodavanje Solaris podrške za Fujitsu magnetno-optikal drivers.
 • Dodatak kao podrška Solarisu na intelovim procesorima.
 • Notebook podrška: PCMCIA drajveri uredjaja (LAN i Wireless, Modem, CardBus, bridges) za zvuk.
 • Razvoj novih karakteristika (PIO, API, EPP modela) za paralelne portove uredjaja (ccpp) u SUN Solaris 8 predstavljanjem učitavanja.
 • Kapacitet upravljanja mrežom u Solarisu 2.6 kao i objašnjenje nexus node i hot-plug relativnih problema.
 • Razvoj device drivers Dunord PCI scanner card (drugačije od TRW za HP-UX) za Solaris prenosive projekte.
 • Vision Tech u brzom razvoju MPEG-2 varijante za Sun PCI portove.
 • Konceptualni dizajn i Code Review za integraciju prekidnih rutina kernel statistike u Solaris device drivers.
 • Razvoj X Input Extension library za Solaris X-server.
 • Razvoj hardverskih nedostataka za Netconnect 3.0
 • Netcinnect 2.0 implementacija sistema (Kernel, HW) monitoring agents, dizajn pregleda, debagovanje.
 • Razvoj različitih kernel ekstenzija i poboljšanja iključujući block-mode terminala device-driver za HP-Ux.
 • Dizajn i razvoj softverskih komponenti za asinhronu toleranciju greške u transakciji prenosa (LAN/WAN) okruženja korišćenih za baze podataka kao i odgovor za ostale namene.
 • Razvoj softverskih komponenti za AV brodkasting studio real-time kontrole sistema (baziranih na QNX za real-time kontrolu i MS Windows korisnik/operator radne stanice).
 • Razvoj HW dijagnoze slojeva i SCSI floppy disk (device driver for Closed Circuit Television) CCTV ubačenog sistema (baziranog na QNX/Neutrino).
 • Istraživanje širokih sheduling tehnika procesa za real-time i UNIX operativni sistem (submikrosecond range).
 • Istraživanje mogućnosti dizajna za none generacije fajl sistema.

Konsultacije o performansama i dizajniranje izlaza

 • Konsultacije o performansama i poboljšanjima kontrolnih tačaka Firewall Software na svim Solaris plarformama, multi-threaded STRIMS module design, interakcije sa mrežnim slojevima interfejsa.
 • Analiza problema performansi od strane SmartBoard device drivers pod UNIX (Linux Solaris).
 • Prekid podrške u definisanju nižih slojeva API i provera valjanost dizajna modemskog hardvera.
 • Konsultacije i portiranje servisa (Windows NT/Linux/Solaris) za druge Phantom i Ghost produkte (Haptics technology) koje omogućavaju osećaj manipulacije virtuelnim 3D objektima.
 • Mišljenje o multi-treading relativnim problemima sa višestrukim device drajverima (Slaris/AIX) od SS7 uređaja kartice i protokola stack modula (SCCP, UPM, SPM, TRMOD, ECP).

Sistemi softverskog portiranja

 • Portiranje od strane IBM DB2 v7.1 baze podataka ka HP-Ux 11.x 64-bitnom okruženju. Redovna podrška za predstavljanje DB2 v8.1 uključujuči i druge platforme: Solaris/Linux/AIX.
 • Portiranje od strane Visionmaker Digital Desk IRIX device drajvera za AIX.
 • Portiranje od strane Visionmaker Digital Desk IRIX device drajvera za Solaris.
 • Razvoj primera Solarisframework za korisničke slojeve device uredjaja koji bi bili korišćeni prvenstveno za portiranje Windows-a NT (C/C++) device drajvera.
 • Portiranje od strane CCTV real-time i dodavanje softver sistema novim platformama i razvoj device drajvera za nove komponente: I2C bus interface, serijske portove HW, FPGA inicijalizacija etc.
 • Izrada i razvoj "UiX" binarno kompatibilnog rešenja na PH-UX Training-course development consulting.
 • Trening konsalting za kurseve razvoja.
 • Solaris verzija 8 od "Writing device Drivers" Course SI-375 (kao prilog 800+ novih stranica, pregleda, primera).
 • Priloženo od "Solaris Internals-Loadable Module Framework" tutorijali materijal za USENIX 1998 (Device Drivers section, nove Solaris karakteristike, celokupan pregled).
 • Stečeno iskustvo i podrška od strane razvojnog centra inženjeringa:"Device Drivers and Solaris 2.x Kernel"

Generalne IT konsultacije

 • Razmatranje i usaglašavanje projekata za 2000. godinu. Komplet servisa na hardveru i OS za sve server sisteme, osim mainframe.
 • Predstavljanje forme izvorne kontrole produkta, davanje prave predstave i bug procesing framework za razvoj real-time softvera.
 • Testiranje i debagovanje prvih Sun Mikrosistema u UltraSPARC/PCI based platforms: Ultra 30/60, Ultra 5/10, E 450.
 • Testiranje/debagovanje PCI odnosno Frimeware (Open Boot Code) Solaris 2.5.1 SHWP 2.6 i 2.7 debugging/fixing, ispitivanje PCI vezano za probleme i nedostatke funkcionalnosti OS, preporuke i stvaranje uslova za poboljšanje.
 • Jedna trećina razvojne podrške u Sun Mikrosistemima "SBus to PCI" dodata je hardveru Vendors: Emulex (Fibre Chanel), DBM&S (SS7), Tech-Source 2k x 2k frame buffer, Bit3 (PCI-PCI, PCI-SBUS bridge), Magma (PCI-PCI serije MUX), Vision Tech (MPEG-2, A/V enkoder), IMS Digi (Serial MUX), Solflower (PCI-VME).
 • Značajno razmatranje servisa, pregled različitih projekata od portiranja do debagovanja i razvoja kernela.
 • Razmatranje sa izdatim primerima, efektivne cene i on-line izvora procesa plaćanja.
 • Razvoj softverskih komponenti za AV brodkasting studio real-time kontrole sistema (baziranih na QNX za real-time kontrolu i MS Windows korisnik/operator radne stanice).

Računarske mreže i protokoli

 • Izrada bežicnih mrežnih interfejsa device driver za Base Station i njegovih wireles data network.
 • Mogućnost izlaza za razlićite bežićne mreže: logićki mrežni interfejs korespondira sa dinamićki alociranim spektrom kanala, prvenstveno predviđen za QoS prenos podataka sa tolerancijom greške, nameštanjem mrežne kičme u TCP/IP i enkodovanju.
 • Solaris device driver sa 802.11b bežicni standard.
 • Izucavanje prethodnih IP problema performansi i multiprocesorskih sistema. Prototip jezgra Solaris drajvera sa poboljšanim performansma za SUN GigaSwift II (1Gb ethernet) karticom. Veliko poboljšanje (>30%) neodredjenih rutiranih paketa (interface to interface performanse), koje omogućava determinisanje (real-time, QoS aplikacije) prethodnog paketa (domacih Solaris IP i vezom sa kontrolom tačaka CheckPoint Fire Wall-1 XL), puno CPU učitavanje podešeno sa 100% cikličnim razmeštanjem za 4 CPU_a prema interfejsu, u bližoj srazmeri (>4 CPU/IF) naravno bez determinisanja procesorskog ponašanja.

 
 

 

 
 

Galerija: 

 
 
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - KOMTECHNOLOGIES.COM