Naša delatnost su vrhunske tehnologije softverskih sistema. Pružamo usluge našim klijentima iz oblasti R&D razvoja, kao i u razvoju novih tehnologija od faze razvoja i istraživanja do faze implementacije i plasmana.

Kompanija KOMTEHNOLOGIJE d.o.o je u našoj zemlji osnovana 2004. dok u svetu postojimo od 1998. godine kao platforma udruženih snaga više nezavisnih konsultanata iz oblasti kao što su:

 

  1. Digital Audio/Video procesing

  2. Telekomunikacije

  3. Računarske mreže/Internet

  4. Real-Time procesing

  5. Izrada sistemskog softvera

  6. Arhitektura operativnih sistema

Naš servis je baziran na jedinstvenom poslovnom modelu, čiji je cilj da u izvođenju projekata garantuje:

 • Projektno orjentisan menadžment baziran na prioritetima,
 • Detaljna procena svakog projektnog zahteva; preventivna zaštita resursa,
 • Konstantno interno istraživanje rezultira detaljnim poznavanjem novih tehnologija sa više originalnih izuma,
 • Jedinstvena tehnološka rešenja, superiorne performanse i karakteristike,
 • Visok kvalitet, brzu i efikasnu izradu softvera,
 • Pravovremeni odgovor na ne planirane zahteve naših strateških partnera.

Naša dinamična i prilagodljiva organizacija rezultirala je uspešnim završavanjem velikog broja projekata visoke tehnologije često pod pritiskom hitnosti i visoke važnosti.

To je prvenstveno zato što mi pažljivo nastavljamo da se bavimo aktuelnim tehničkim istraživanjem, upravljanjem i usavršavanjem našeg poslovnog modela.