KOM Tehnologies Ltd.
  Beograd,

 
 
 


 
 


Tražite više uzbuđenja kao deo našeg tima ili kao naš partner!

Mi pažljivo planiramo i gradimo vaše resurse (uključujući vanjske saradnike) u cilju sagledavanja potreba za naredne projekte. Ako Vam se dopada ono što radimo i možete da ponudite ubedljivo znanje i rad, kontaktirajte nas.

Detalje o sebi možete poslati na: support@komtechnologies.com


 
 

 

 
 
 
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - KOMTECHNOLOGIES.COM