Tražite više uzbuđenja kao deo našeg tima ili kao naš partner!

Mi pažljivo planiramo i gradimo vaše resurse (uključujući vanjske saradnike) u cilju sagledavanja potreba za naredne projekte. Ako Vam se dopada ono što radimo i možete da ponudite ubedljivo znanje i rad, kontaktirajte nas.

Detalje o sebi možete poslati na: support@komtechnologies.com